Måndag: Allt hänger ihop i havets långa cirkel

Han: Det flyter omkring ovanligt mycket trådalger utanför udden. Det finns en förklaring som visar att i naturen hänger allt ihop.
Här är ett spår: Storspiggen har tagit över stora delar av den svenska ostkusten. En huvudorsak är bristen på gädda och aborre som grannarna och kompisarna på udden, hennes pappa Bertil och Margaretas Bertil (båda hette Pettersson i efternamn!), fiskade upp massor av när hon var liten.

De stora fiskarna käkade spigg till frukost, lunch och middag. Nu har spiggen ökat i hela Östersjön upptill Stockholms skärgård.
 – Längre söderut, till exempel i Blekinge, hade man länge goda rovfiskbestånd och lite spigg. Men även där ser har storspiggen 10-dubblats under 2000-talet.
Ulf Bergström, docent i marin biologi på institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) och sex forskare Stockholms universitet, Nederländerna och Lettland har publicerat en sammanställning av den kunskap som hittills finns om storspiggens utbredning och vad som kan ha orsakat den.


Det marina ekosystemet är ett komplicerat nät av olika påverkansfaktorer och kopplingar mellan olika arter. Dessutom pågår olika processer i både kustzonen och i utsjön. Detta gör det svårt att peka ut en enskild så kallad ”trigger” till spiggexplosionen längs Sverige kust, men forskarnas slutsats är att storspiggens ökning framför allt tycks bero på tre faktorer: 
> minskat predationstryck från större rovfisk, inklusive stor strömming
> minskad konkurrens om föda med sill och skarpsill
> varmare temperatur och mer övergödning, vilket skapar bra förutsättningar för spiggens födosök och lek.

Minskningen av rovfiskbestånden beror främst på överfiske. I alla fall i utsjön, där spiggvågen började. Närmare kusten blir bilden mer komplex.
– Där har både ett högt fisketryck och en ökande predation från säl och skarv bidragit. Säl- och skarvpopulationerna har ökat mycket starkt sedan 1980-talet och står idag för ett 10-20 gånger högre uttag av abborre och gädda längs svenska kusten än yrkesfisket och fritidsfisket tillsammans, säger Ulf Bergström. 

– I Kalmarsund såg man till exempel att gäddan minskade i antal innan spiggen kom igång på allvar. Det finns även en tidsserie från Forsmark, där man såg att abborren började minska innan spiggen kom igång, menar Agnes Olin, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet och en av författarna till studien.
För amatörfiskare som bor och fiskar längs den svenska ostkusten är spiggvågen ett stort orosmoln. Men för forskarna är den också djupt fascinerande eftersom den speglar komplexiteten i det marina ekosystemet.

Bristen på stora fiskar ökar spiggbeståndet. Å andra sidan äter spiggen också rovfiskarnas ägg och yngel, vilket skapar en självförstärkande utveckling i fel riktning: ju mer spigg, desto färre nya rovfiskar.
– Spiggbeståndens kraftiga ökning har lett till att storspiggen har gått från att vara byte till att bli jägare – en så kallad ”predator-prey reversal” – vilket ytterligare försvagar rovfiskbestånden. I dag förekommer denna negativa spiral i många kustområden, skriver forskarna.

Tångräka i förstoring.

Och vad har det med den flytande tången att göra?
Jo, en av den mindre havsdjur som spiggen jagar är tångräka. De ser vi ofta på botten i vår egen lilla vik, ibland biter den oss i fötterna när vi badar (mest henne).
Men i sommar har vi märkt att det är färre tångräkor än vanligt, vilket alltså beror på att spiggen härjar värre än vanligt i våra vatten, berättar Vetenskapsradion i ett intressant inslag.

Sisyfos in action.

Och så sluts naturens långa cirkel: Tångräkan äter andra mindre kräftdjur, maskar och insektslarver – men den en äter även trådalger och andra vattenväxter.
– Typ, allt det som nu flyter omkring utanför udden i större omfattning än tidigare och som hon gjort hennes Sisyfosuppgift mer meningslös än vanligt.

Skit flyter, sägs det och i det här fallet flyter resultatet av människans rovfiske i Östersjön.

Årets största tomat!!!

Hon: varit i storstan och partajat, superkul, men nu är det ketchup som gäller innan tomaterna ruttnar bort. Hinner inte mer här idag…

Tar upp hela skärbrädan…

Publicerat av

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s